Prestamos servizos de atención a persoas con mobilidade reducida (PMR) mediante asistencia ao pasaxeiro desde a súa chegada ao aeroporto, na xestión das equipaxes na facturación e con acompañamentos tanto no embarque coma no desembarque no aeroporto de destino.

Estamos presentes en 33 aeroportos españois, 2 en Portugal e 2 no Reino Unido.

591.590 PASAXEIROS PMR ATENDIDOS AO ANO