Clece achega solucións a medida a todo tipo de empresas e industrias, adaptando os horarios e técnicas de limpeza a cada instalación segundo a súa actividade e necesidades particulares, todo para lograr a plena satisfacción do cliente e o mellor resultado en hixiene e desinfección.

A nosa empresa ofrece subministración e tratamento de residuos de colectores hixiénicos e de baterías, desinfección, desratización e desinsectación, traballos de limpeza en altura, mantemento das zonas anexas ás instalacións industriais, dotación de hixiénicos e subministración e mantemento de axentes bacteriostáticos e ambientadores, entre outros.

Así mesmo, para lograr o mellor resultado nas instalacións industriais, utilizamos maquinaria de última tecnoloxía e produtos de limpeza respectuosos co medio natural para contribuírmos ao coidado da contorna.

528 INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS CON SERVIZOS DE LIMPEZA