125 escolas infantís de xestión integral
9.008NENOS E NENAS
5 escolas galardoadas polos seus proxectos pedagóxicos