A educación dos máis cativos é a base do seu futuro. En Clece levamos máis de 10 anos xestionando integramente escolas infantís de primeiro ciclo, de crianzas de 0 a 3 anos, en todo o territorio estatal.

Contamos cun sólido proxecto educativo e pedagóxico con profesionais altamente cualificados que, en estreita colaboración coas familias, favorecen o máximo desenvolvemento do neno perseguindo a súa autonomía persoal, o desenvolvemento de habilidades de comunicación e representación e, como fin último, o seu benestar e felicidade.

125 escolas infantís de xestión integral
9.008NENOS E NENAS
5 escolas galardoadas polos seus proxectos pedagóxicos