Deseñamos e executamos contratos de servizos enerxéticos integrais, con aforros garantidos, ben asumindo o risco operativo, ben ofrecéndolle ao cliente até o 100 % do financiamento para a realización das obras e reformas necesarias que lle permitan beneficiarse do aforro posterior obtido ano a ano.

Contamos con ampla experiencia na oferta dunha gran variedade de servizos no eido da eficiencia enerxética en todo tipo de instalacións: museos, hospitais, edificios administrativos, teatros, centros deportivos, colexios… co obxectivo de optimizar o consumo, reducir os custos enerxéticos e minimizar as emisións de CO2 á atmosfera.

75 PROFESIONAIS DE SERVIZOS ENERXÉTICOS
18,2 %
AFORRO ENERXÉTICO MEDIO
]