Passejar per carrers nets i espais públics ben conservats és un barem clar de la qualitat de vida en una ciutat. Un servei bàsic per als veïns i un actiu fonamental per al turisme, font d’ingressos principal de moltes localitats.

El benestar del ciutadà i treballar per poblacions més netes i sostenibles és el que fa que Clece, a través de la seva filial Talher, gestioni serveis de neteja municipal i recollida de residus domiciliaris per a ajuntaments i mancomunitats. Més enllà d’ajustar-nos a la normativa mediambiental i a la legislació vigent, el nostre repte és oferir un servei eficient en termes de qualitat i cost. A més, apostem per la integració social en la prestació d’aquesta activitat.

1.600.000 M2 DE NETEJA VIÀRIA GESTIONATS
24.595 TONES DE RESIDUS TRACTATS
281.695 HABITANTS ATESOS PER SERVEIS URBANS MUNICIPALS