CLECE I LES SEVES FILIALS

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)

 

RESPONSABLE

Identitat: [1]CLECE, S.A. Y SUS FILIALES (taula annexa)
Adreça: CLECE, S.A., C/ Quintanavides, 19 – Bloque 4 – planta 2 (28050-Madrid)
Contacte: 917459100
Delegat de protecció de dades (DPD): rgpd-clece@clece.es

FINALITAT

Tractem la informació que ens faciliteu amb les finalitats de:

 • Homologació de proveïdors.
 • Gestió financera, econòmica, comptable i d’administració.
 • Gestió i manteniment dels procediments judicials.
 • Trameses d’informació comercial de productes i serveis.
 • Gestió i desenvolupament d’activitats de prevenció i control del frau.
 • Canal Ètic: Atendre les comunicacions rebudes a través dels diferents mitjans o canals que posa l’empresa a la disposició del comunicant com l’adreça de correu electrònic habilitat en el lloc web de l’empresa, canal telefònic (24/7), així com la plataforma web gestionada per l’encarregat del tractament contractat, quedant garantida tant l’absoluta confidencialitat del comunicant com la no adopció de cap represàlia per reportar de bona fe. Canal Ètic.

 

LEGITIMACIÓ

a.       Execució d’un contracte
b.       Consentiment previ
c.       Interès legítim
d.       Interès públic (Canal Ètic): En el marc del canal de comunicacions (canal ètic) es basa en l’existència d’un interès públic, en els termes establerts en l’article 6.1.i) del Reglament General de Protecció de Dades, de detectar i prevenir reclamacions i la consegüent prevenció de danys i riscos de responsabilitat de CLECE i definit en l’article 24 de la Llei orgànica 3/2018

TERMINIS DE CONSERVACIÓ (mínims):

 • A efectes mercantils: documentació comptable i fiscal: 6 anys – Art. 30 Codi comerç
 • A efectes fiscals: 4 anys – Articles 66 a 70 de la Llei general tributària
 • Termini conservació corporativa: 10 anys atenent requeriments d’autoritats competents en la matèria
 • Canal Ètic: Es conservaran en el sistema de recepció de denúncies, únicament durant el temps imprescindible per esbrinar els fets denunciats. En tot cas, un cop hagin passat tres mesos des de la introducció de les dades, s’haurà de procedir a suprimir-les del sistema. No obstant això, es podran tractar fora del sistema per investigar els fets pel temps que calgui fins a la seva conclusió. Un cop hagi finalitzat la recerca de la comunicació i s’hagin pres, si escau, les accions oportunes, les dades d’aquelles denúncies a les quals s’hagi donat curs es mantindran degudament bloquejades per donar compliment a les obligacions legals que, en cada cas, corresponguin. En el cas que es decideixi no donar curs a la denúncia interposada la informació podrà conservar-se de manera anonimitzada en el sistema esmentat.

 

DESTINATARIS

Les vostres dades es podran comunicar a:

 • Administracions públiques amb competència en la matèria.
 • Entitats financeres en relació amb la gestió dels pagaments i cobraments derivats de les relacions contractuals.
 • Organismes de l’Administració de la Seguretat Social, l’administració tributària i els jutges i tribunals.
 • Forces i cossos de seguretat.
 • Organismes de l’Administració de la Seguretat Social, l’administració tributària i els jutges i tribunals.
 • Entitats asseguradores i corredories d’assegurances i reassegurances, per a la gestió de sinistres o accidents, inclòs el tractament de dades personals especials.
 • Proveïdors de serveis, en alguns supòsits contractats, per fer serveis en nom nostre. En aquests casos, sempre que calgui, es formalitzen els contractes corresponents per encàrrec de tractament segons estableix la normativa en matèria de protecció de dades.

 

EXERCICI DE DRETS

Si hi esteu interessats, teniu dret a obtenir confirmació per saber si l’empresa està tractant les vostres dades personals. Teniu dret a sol·licitar:

 • L’accés a les vostres dades personals.
 • La rectificació de les dades inexactes.
 • La supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals han estat recollides.
 • La limitació del tractament de les vostres dades, cas en que només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • L’oposició al tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular. L’empresa deixarà de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podeu sol·licitar l’exercici de drets per mitjans informàtics a través de l’adreça de correu electrònic de contacte del delegat de Protecció de Dades o enviant la vostra sol·licitud a l’adreça del responsable, abans esmentada.

Per obtenir informació sobre els vostres drets podeu visitar: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

En cas que no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-ayudarte.html

[1] Respecte a les entitats esmentades a l’ANNEX, s’entendran com a responsables del tractament de dades aquelles entitats que facin un ús efectiu de les prestacions regulades segons els termes i condicions de l’oportú acord prèviament subscrit entre les Parts.

ANNEX: CLECE, SA I LES SEVES FILIALS

CIF

RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO SOCIAL

B-66808213 ACCENT SOCIAL S.L. C/ Josep Ferrater i Mora 2, 2ª planta, 08019 Barcelona
A-87045498 AVIO SOLUCIONES INTEGRADAS S.A. Avda de Manoteras 46, bis, 28050 Madrid
A-80364243 CLECE S.A. Avda. de Manoteras, 46 bis 2ª planta, 28050 Madrid
A-86340098 CLECE SEGURIDAD S.A.U. Avda. Vía Láctea Nº 1 Planta Baja Dcha. San Fernando de Henares, 28830 Madrid
B-57693301 CENTRE D´INTEGRACIO SOCIAL BALEAR CEO, S.L. C/Gessami 10, 2º, 07008 Palma de Mallorca
B-98751472 ATENDE SERVICIOS INTEGRADOS, S.L. C/ Industria, 1 – Edif. Metropoli I  Pta. 4ªMod. 20, 41927 Mairena de Aljarafe, Sevilla
A-87045407 SENIOR SERVICIOS INTEGRALES S.A. Avda. de Manoteras 46, 2ª, 28050 Madrid
B-98670763 ELEVA 2 COMERCIALIZADORA S.L. Avda. de Manoteras 46, bis, 28050 Madrid
B-87336046 FAMILIA CONCILIA SERVICIOS DEL HOGAR S.L Avda. de Manoteras 46, bis, 28050 Madrid
B-86531100 INTEGRA FORMACION LABORAL Y PROFESIONAL, S.L.U C/ Cabeza Mesada, 5, planta 4 derecha, 28031 Madrid
B-82992744 INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS, CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L. (ANTES BUILDING) C/ Cabeza Mesada, 5, planta 4 derecha, 28031 Madrid
B-91749655 INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS, CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO – ANDALUCIA, S.L C/ Industria, 1 – Edif. Metropoli I  Pta. 4ªMod. 20, 41927 Mairena de Aljarafe, Sevilla
B-64876956 INTEGRA MANTENIMENT, GESTIO I SERVEIS INTEGRATS, CENTRE ESPECIAL DE TREBALL – CATALUNYA, S.L. C/ Turró 71, 08005 Barcelona
B-06625735 INSERLIPM SOLUCIONES,S.L. C/ Cabeza Mesada, 5, planta 4 derecha, 28031 Madrid
B-73936593 INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS, CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO – MURCIA, S.L Avda. Juan Carlos I, 59, 30100 Murcia
B-06668354 INTEGRA MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS  EXTREMADURA CEE S.L.U Luis Alvarez 3, edif. Eurodom 5, 06011 Badajoz
B-27715879 INTEGRA MANTEMENTO, XESTION E SERVIZOS INTEGRADOS, CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO – GALICIA, S.L. Plaza de América 1, torre 1 1ªplanta, 36211 Vigo, Pontevedra
B-73610669 INTEGRA LOGISTICA, MANTENIMIENTO, GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO,S.L. C/ Cabeza Mesada, 5, planta 4 derecha, 28031 Madrid
B-98039456 INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO – VALENCIA, S.L. C/ Músico José Ortí Soriano, 18, Bajo,
46900 Valencia
A-87755617 KLEMARK ESPECTACULOS TEATRALES S.A Avda. Landabarri 4, 3º, 48940 Leioa, Vizcaya
A-87045423 KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A Avda. de Manoteras 46, 2º, 28050 Madrid
B-08383085 LIMPIEZAS DEYSE, S.L.U Carrer de Lleida, 1, 08242 Manresa, Barcelona
B-96265020 SERVEIS INTEGRALS LAFUENTE, S.L. Parque Tecnológico, C/Alessandro Volta 2-4-6,bq 3, 46980 Paterna, Valencia
B-07411598 ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L. Camí de Jesús, s/n Edif. Son Valentí – Pol. Son Valentí 1ª Pta. 07012 Palma de Mallorca
A-76194752 LIRECAN SERVICIOS INTEGRALES, S.A C/ Ignacio Ellacuria Beascoechea 23, Plta A 2ª,
35214 Telde, Las Palmas de Gran Canaria
B-60579240 MULSERVEIS NDANVANT, S.L. (GPL) C/ Josep Ferrater i Mora 2, 2ªplta, 08019 Barcelona
A-83295485 MULTISERVICIOS AEROPORTUARIOS, S.A. Avda. Manoteras, 46 bis 2ª Plta. 28050 Madrid
B-99444655 RICHMOND 1861 S.L Avda. Movera 600, 50005 Zaragoza
A-27843192 SAMAIN SERVIZOS A COMUNIDADE S.A Praza América 1, BQ 1, 1ºPTA, 36201 Vigo
B-63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, S.L.U C/ Josep Ferrater i Mora 2, 2ªplta, 08019 Barcelona
A-08602815 TALHER, S.A Avda. Manoteras, 46 bis, 2ª Pta. 28050 Madrid
A-95740528 ZAINTZEN, S.A Avda. Landabarri 3, 4ªplanta, 48940 Leoia, Vizcaya
A-86155710 ZENIT LOGISTICS, S.A. Avda. Manoteras, 46 bis, 28050 Madrid
A-87045456 CLECE VITAM Avda. Manoteras, 46 bis, 28050 Madrid