Col·lectius vulnerables

La integració i el desenvolupament de col·lectius desfavorits és un dels reptes de la nostra societat, i l’objectiu fonamental de Clece Social. Per donar suport a aquests col·lectius, Clece impulsa la seva integració social i promou iniciatives de sensibilització per donar a conèixer la realitat en què viuen.

La feina és la millor forma d’integració per a persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere, persones en risc d’exclusió social i joves aturats de llarga durada. L’objectiu principal del Grup Clece és oferir-los una oportunitat laboral que els permeti desenvolupar-se professionalment i personalment.

Però la integració és molt més que això. La inserció completa i eficaç d’aquests treballadors només és possible des de la normalització. Això significa valorar i tractar les persones per les seves qualitats i capacitats i no pas perquè tenen una discapacitat determinada o visquin una situació personal excepcional.

A més d’aquests col·lectius, Clece està especialment sensibilitzada en l’atenció de les persones grans per a les quals, més enllà del servei prestat, desenvolupa teràpies innovadores i actuacions de sensibilització amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat de vida i l’autonomia personal i reconèixer el seu important paper en la societat.