POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

1. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable CLECE, S.A.
Finalitat principal Gestió dels Usuaris i atenció de les seves sol·licituds.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris Se cediran dades a tercers per obligació legal o amb el consentiment previ.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les Dades, així com altres drets, com s’explica en la Política de Protecció de Dades – Informació Addicional.
Informació addicional Consulti la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal del lloc web (Informació Addicional).

 

2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (INFORMACIÓ ADDICIONAL)

Versió actualitzada segons el RGPD. 01/09/2022
 

RESPONSABLE DE TRACTAMENT

Identitat: CLECE, SA

CIF:            A80364243

Adreça postal: Calle de Quintanavides, 19 Bloque 4 – Planta 1 y 2 (28050, Madrid)

Telèfon: 917459100

Correu electrònic: clece@grupoclece.com

Contacte Delegat de Protecció de Dades (DPD): rgpd-clece@clece.es
 

FINALITAT

Les dades recollides a través del lloc web s’incorporen a fitxers dels quals l’empresa és titular per a les finalitats següents:

 • La gestió de la petició feta a través del lloc web, ja sigui a través d’un formulari de contacte o de qualsevol altre tipus d’imprès en línia, o bé a través d’una petició per correu electrònic.
 • L’enviament de butlletins d’informació (newsletters) i alertes a través de qualsevol canal, inclosos els mitjans electrònics (com ara correu electrònic, notificacions web, SMS) i per via postal sobre notícies, articles, activitats, esdeveniments, concursos, que poden contenir informació comercial sobre productes, serveis, ofertes i promocions relacionats amb les activitats desenvolupades per l’empresa.
 • Si manifesta la seva negativa a enviaments comercials futurs, les seves dades (nom, cognoms i correu electrònic) s’inclouran en el fitxer d’exclusió per evitar l’enviament d’informació no desitjada.
 • La gestió del reclutament i de la selecció de personal per ubicar-los en llocs de treball determinats i per al manteniment de la borsa de treball.
 • Canal Ètic: Atendre les comunicacions rebudes a través dels diferents mitjans o canals que posa l’empresa a la disposició del comunicant com l’adreça de correu electrònic habilitat en el lloc web de l’empresa, canal telefònic (24/7), així com la plataforma web gestionada per l’encarregat del tractament contractat, amb la qual cosa queda garantida tant l’absoluta confidencialitat del comunicant com la no adopció de cap represàlia pel fet d’informar de bona fe.
 • El tractament de dades d’usuaris de xarxes socials a través dels perfils corporatius.
 • Les galetes pròpies i de tercers basades en preferències.

Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en els formularis amb un asterisc (*) són de caràcter obligatori.
 

LEGITIMACIÓ

 • L’interès legítim per al tractament de les seves dades basat en la resposta a la seva petició o sol·licitud d’informació o oferta.
 • El consentiment de l’interessat: l’enviament de comunicacions comercials, la comunicació de dades a empreses filials, la publicació de dades associades a difusió d’activitats (esdeveniments, concursos).
 • El dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això no afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Interès públic (Canal Ètic): En el marc del canal de comunicacions (Canal Ètic) es basa en l’existència d’un interès públic, en els termes establerts en l’article 6.1.i) del Reglament General de Protecció de Dades, de detectar i prevenir reclamacions i la consegüent prevenció de danys i riscos de responsabilitat de CLECE i definit en l’article 24 de la Llei orgànica 3/2018.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Els terminis de conservació de les seves dades es determinen d’acord amb el compliment amb la legislació vigent, el reglament i les exigències normatives aplicables o, en qualsevol cas:

 • Els usuaris que remeten sol·licituds i/o consultes: el temps necessari per atendre-les.
 • Le comunicacions publicitàries, promocionals: en sol·licitar la baixa l’usuari, excepte les dades tractades en el Registre d’Exclusió d’Activitats Comercials.
 • El període de conservació de les dades professionals del seu currículum, que puguin enviar a través dels mitjans habilitats per al seu enviament en el lloc web serà de 5 anys; un cop hagi transcorregut aquests anys, es procedirà a destruir-les.
 • Un cop finalitzat el període establert o en el cas que sigui descartat en el procés de selecció actual, les seves dades es mantindran emmagatzemades per a futures convocatòries sempre que comptem amb el seu consentiment; en aquest cas, és responsable mantenir i enviar les seves dades actualitzades.
 • Canal Ètic: Es conservaran en el sistema de recepció de denúncies, únicament durant el temps imprescindible per esbrinar els fets denunciats. En tot cas, un cop hagin passat tres mesos des de la introducció de les dades s’haurà de procedir a suprimir-les del sistema. No obstant això, es podran tractar fora del sistema per investigar els fets pel temps que calgui fins a la seva conclusió. Un cop hagi finalitzat la investigació de la comunicació i preses, si escau, les accions oportunes, les dades d’aquelles denúncies a les quals s’hagi donat curs es mantindran degudament bloquejades per donar compliment a les obligacions legals que, en cada cas, corresponguin. En el cas que es decideixi no donar curs a la denúncia interposada, la informació podrà conservar-se de manera anonimitzada en el sistema esmentat.

 

DESTINATARIS

 • Les dades es podran cedir en aquells casos en què així s’exigeixi legalment a les entitats públiques amb competència en la matèria.
 • Les dades professionals del seu currículum podran ser comunicades a les empreses filials amb l’única finalitat laboral sempre que comptem amb el seu consentiment.
 • La gestió del lloc web comporta la contractació de prestadors de serveis que podran accedir a les seves dades per poder dur a terme l’Encàrrec de Tractament. L’accés es durà a terme amb totes les mesures de seguretat necessàries per salvaguardar i protegir la seva informació tal com s’ha regulat a través de contracte. Aquesta prestació no constituirà en cap moment una cessió de dades.

 

EXERCICI DE DRETS

Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si l’empresa està tractant les seves dades personals.

Té dret a sol·licitar:

 • L’accés a les seves dades personals.
 • La rectificació de les dades inexactes,
 • La supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • La limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • L’oposició al tractament de les seves dades, en certes circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. L’empresa deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • La portabilitat de les seves dades.
 • El dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això no afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Els drets reconeguts pel Reglament (UE) 2016/679, podran exercir-se directament o mitjançant un representant legal o voluntari.

Pot sol·licitar l’exercici de drets per mitjans informàtics a través de l’adreça de correu electrònic de contacte del Delegat de Protecció de Dades o enviant/lliurant la seva sol·licitud a l’adreça indicada més amunt.

Per obtenir informació sobre els seus drets, pot visitar: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Si no està satisfet en exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-ayudarte.html
 

NIVELLS DE SEGURETAT

L’empresa ha implantat les mesures i els mitjans tècnics que té al seu abast per evitar el mal ús, l’alteració, la pèrdua, l’accés no autoritzat o el robatori de les dades personals facilitades.

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure o protocol segur de transferència d’hipertext) apareix a l’adreça URL d’aquest web perquè està protegida per un certificat SSL, fet que garanteix l’enviament segur de les dades recollides en els formularis, les subscripcions… Els detalls del certificat, per exemple, l’entitat emissora i el nom corporatiu del propietari del lloc web, es poden veure fent clic en el símbol del cadenat de la barra del navegador.
 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Els proveïdors que presten els seus serveis (allotjament, plataformes, programari) podran accedir a les seves dades per poder dur a terme l’Encàrrec de Tractament. Com a norma, els seus servidors han d’estar situats a l’Espai Econòmic Europeu i, si no fos així, sempre ens assegurem que aquests proveïdors estan situats en països amb un nivell de protecció adequat o ofereixen garanties de compliment de la normativa europea en matèria de protecció de dades, i en particular, el RGPD.
 

XARXES SOCIALS

La nostra empresa té presència en diferents mitjans o xarxes socials, com ara: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin. El possible tractament de dades d’usuaris de xarxes socials que el responsable dugui a terme serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius.

L’empresa recorda que ha de conèixer les polítiques de privadesa d’aquests mitjans o xarxes socials en els quals estigui registrat per evitar compartir informació no desitjada.

Disposa de les configuracions de privadesa i gestió del compte a les xarxes socials per gestionar les preferències de privadesa, identitat, publicitat i altres extrems que hi estan relacionats.
 

GALETES

En el nostre Lloc Web fem servir una tecnologia denominada «galetes» (cookies). Per a més informació detallada, consulti la Canal Ètic.

En visualitzar/accedir a través del lloc web a contingut de tercers, com YouTube, Vimeo o xarxes socials, pot estar acceptant galetes d’aquests llocs web que no estan dins del nostre control.