Declaració d’accessibilitat

Estat de compliment

Creiem fermament que internet ha de ser accessible i estar a la disposició de tothom. Per això, tenim el compromís de proporcionar un lloc web accessible a la major quantitat possible de persones, independentment de les seves circumstàncies i capacitats.

Per fer-ho possible, el nostre objectiu consisteix a adherir-nos el més estrictament possible a les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web 2.1 (WCAG 2.1) del Consorci World Wide Web (W3C) en el seu nivell AA. Aquestes directrius descriuen com adaptar els continguts web perquè puguin ser accessibles a persones afectades per diverses discapacitats. El fet de complir aquestes directrius ens ajuda a garantir que el lloc web sigui accessible per a la totalitat de la població: persones invidents, amb deficiències motores, visuals o cognitives, entre d’altres.

Aquest lloc web fa servir diverses tecnologies perquè sigui el més accessible possible. Fem servir una interfície d’accessibilitat que permet a les persones amb discapacitats específiques adequar la interfície d’usuari a les seves necessitats particulars.

A més, el lloc web fa servir una aplicació basada en intel·ligència artificial que s’executa en segon pla i optimitza contínuament el nivell d’accessibilitat. Aquesta aplicació modifica el codi HTML del lloc web, adaptant la seva funcionalitat i comportament als lectors de pantalla que fan servir les persones invidents i a les funcions de teclat que utilitzen les persones amb deficiències motrius.

Navegació mitjançant lector de pantalla i teclat

El nostre lloc web implementa la tècnica d’atributs ARIA (Accessible Rich Internet Applications, accessibilitat en aplicacions web enriquides), juntament amb altres canvis pel que fa al comportament, per garantir que les persones invidents que ens visiten amb lectors de pantalla puguin llegir, entendre i aprofitar les funcionalitats del lloc web. Quan un usuari que fa servir un lector de pantalla entra en el nostre lloc web, se li demana que estableixi el seu perfil de lector de pantalla perquè pugui navegar i fer ús del lloc web d’una manera satisfactòria. A continuació es mostra com el nostre lloc web satisfà alguns dels requisits més importants en relació amb els lectors de pantalla, juntament amb algunes captures de pantalla de la consola que contenen exemples de codi:

1. Optimització per a lectors de pantalla: executem un procés en segon pla que analitza tots els elements del lloc web per garantir el compliment de les directrius d’accessibilitat fins i tot en el cas que el lloc web s’actualitzi. En aquest procés, es proporcionen, als lectors de pantalla, les dades que els fa falta per funcionar correctament, per a la qual cosa es fa servir el conjunt d’atributs ARIA. Per exemple, se subministren etiquetes apropiades per als formularis, descripcions per a les icones que permeten fer accions (icones de xarxes socials,

icones de cerca, icones de carro de la compra, etc.), indicacions per validar les entrades en els formularis, elements com ara botons, menús, diàlegs modals (finestres emergents) i d’altres. Així mateix, el procés en segon pla escaneja totes les imatges del lloc web i proporciona una descripció precisa i rellevant basada en reconeixement d’objectes mitjançant etiquetes ALT (text alternatiu) per a les imatges que no estan identificades. També s’extreuen els textos que conté la imatge per mitjà de tecnologia OCR (reconeixement òptic de caràcters). Els usuaris poden activar els controls del lector de pantalla en qualsevol moment amb tan sols prémer la combinació de tecles Alt+1. A més a més, els usuaris de lectors de pantalla reben un avís automàtic perquè activin el mode de lector de pantalla just entrar en el lloc web.

Aquesta configuració és compatible amb els lectors de pantalla més populars, com ara JAWS i NVDA.

2. Optimització de la navegació des del teclat: el procés en segon pla també adapta el codi HTML del lloc web, afegint-hi diversos comportaments mitjançant l’ús de codi Javascript. D’aquesta manera, el lloc web es pot fer servir a través del teclat. Així, és possible navegar pel lloc web utilitzant les tecles Tabulador i Mayús + Tabulador, desplaçar-se pels elements desplegables amb les tecles de cursor, tancar-los amb Esc, prémer sobre botons i enllaços amb la tecla Entrar, moure’s entre botons d’opció i caselles de verificació amb les tecles de cursor i marcar-los amb la barra espaiadora o la tecla Entrar. A més a més, els usuaris que facin servir el teclat podran accedir en qualsevol moment a menús de navegació ràpida i aquells que permeten ometre continguts amb tan sol prémer Alt+1 (aquestes també seran les primeres opcions en navegar pel lloc web). El procés en segon pla també gestiona les finestres emergents, fent-les accessibles des del teclat quan es mostren i mentre estiguin actives.

Els usuaris també poden utilitzar dreceres de teclat prement tecles com ara “M” (per als menús), “H” (encapçalats), “F” (formularis), “B” (botons) i “G” (gràfics) per tal d’accedir directament a elements específics.

Perfils de discapacitat compatibles amb el nostre lloc web.

  • Mode segur per a epilèpsia: aquest perfil permet a les persones amb epilèpsia navegar de forma segura a través del lloc web, en evitar el risc de convulsions provocades per animacions que mostren parpellejos i combinacions de colors que puguin ser perjudicials.
  • Mode per a persones amb discapacitat visual: aquest mode adapta el lloc web a les necessitats de les persones amb discapacitats visuals com ara degradació de la vista, visió túnel, cataractes, glaucoma, etc.
  • Mode per a discapacitats cognitives: aquest mode proporciona diferents funcions d’assistència perquè las persones amb discapacitats cognitives com ara dislèxia, autisme, que han sofert un accident cerebrovascular, etc., puguin concentrar-se més fàcilment en els elements essencials del lloc web.
  • Mode adaptat per a persones amb TDAH: aquest mode facilita que els usuaris amb trastorns TDAH i de neurodesenvolupament puguin llegir, navegar i concentrar-se en els elements principals del lloc web més fàcilment, alhora que redueix significativament les distraccions.
  • Mode per a persones invidents: aquest mode adapta el lloc web perquè sigui compatible amb lectors de pantalla com ara JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack. Un lector de pantalla és una aplicació dissenyada per a persones invidents que es pot fer servir en ordinadors telèfons intel·ligents i per la qual els llocs web han d’estar dissenyats perquè hi puguin ser compatibles
  • Perfil de navegació per a teclat (persones amb discapacitats motrius): aquest perfil permet, a les persones que pateixen discapacitats motrius, navegar a través del lloc web mitjançant la tecla Tabulador, Mayús + Tabulador i Entrar. Els usuaris també poden fer servir dreceres de teclat prement en tecles tals com ara “M” (per als menús), “H” (encapçalats), “F” (formularis), “B” (botons) i “G” (gràfics) per tal d’accedir directament a elements específics.
  • </ul style=”padding-bottom:20px;”>

Configuració addicional de la interfície d’usuari, disseny i llegibilitat

   • Ajust de fonts: els usuaris poden augmentar i reduir la grandària, triar la família (tipus de lletra), ajustar l’espaiat, l’alineació, l’altura de línia, etc.
   • Ajust de color: els usuaris poden seleccionar diversos perfils de contrast en relació amb el color, com clar, fosc, invertit i monocrom. A més a més, és possible canviar els esquemes de color dels títols, textos i fons, ja que es disposa de més de 7 opcions diferents.
   • Animacions: les persones epilèptiques poden aturar totes les animacions en execució prement tan sols un botó. Les animacions que pot controlar la interfície són, entre d’altres, vídeos, GIF i transicions CSS amb parpellejos.
   • Ressaltat de contingut: els usuaris tenen l’opció de ressaltar elements importants com els enllaços i els títols. També poden triar ressaltar només els elements seleccionats o sobre els quals es desplaci el ratolí.
   • Funció per silenciar l’àudio: alguns usuaris que fan servir audiòfons poden patir mal de cap o altres problemes a causa de la reproducció automàtica de sons. Aquesta opció permet silenciar la totalitat del lloc web a l’instant.
   • Desordres cognitius: utilitzem un motor de cerca vinculat a Viquipèdia i Wiktionary que possibilita que les persones amb desordres cognitius puguin interpretar el significat de frases, sigles, expressions populars, etc.
   • Funcions addicionals: oferim als usuaris l’opció de modificar el color i grandària del cursor, utilitzar una manera d’impressió, activar un teclat virtual i un gran nombre de funcions addicionals.
   • </ul style=”padding-bottom:20px;”>

Compatibilitat amb navegadors i tecnologies d’assistència

El nostre objectiu és suportar una àmplia varietat de navegadors i tecnologies d’assistència amb la finalitat que els nostres usuaris puguin triar les eines que s’adaptin millor a les seves necessitats i experimentin així les menors limitacions possibles. Per a això, ens hem esforçat al màxim a poder oferir compatibilitat amb els principals navegadors, que en conjunt suposen més del 95% dels usuaris, com ara Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari d’Apple, Opera i Microsoft Edge, així com JAWS i NVDA (lectors de pantalla), tant en les seves versions per a Windows com per a Mac.

Notes, comentaris i suggeriments

Malgrat que ens hem esforçat al màxim perquè qualsevol persona pugui adaptar el lloc web a les seves necessitats, és possible que encara existeixin pàgines o seccions que no siguin completament

accessibles, es trobin en procés de convertir-se en accessibles o per a les quals no hi hagi en aquest moment una solució tecnològica adequada per transformar-les en accessibles. Continuem millorant contínuament les nostres capacitats d’accessibilitat, afegint, actualitzant i millorant funcionalitats i opcions, així com desenvolupant i adoptant noves tecnologies. Tot això amb la finalitat d’assolir un nivell òptim d’accessibilitat, conforme als últims avanços tecnològics.