Més finançament i dignificació del sector, alguns dels reptes del futur del SAD debatuts en el Fòrum de Jaén

Més finançament i dignificació del sector, alguns dels reptes del futur del SAD debatuts en el Fòrum de Jaén

La necessitat de millorar el finançament, dignificar la professió i millorar aquest servei tan important en la nostra societat: aquesta és una de les principals conclusions del Fòrum-Col·loqui «El futur del SAD a Jaén» celebrat el 7 de març al Palau de Congressos de Jaén.

En aquesta trobada es va posar en relleu la necessitat de finançament per part de les administracions públiques, que són les que defineixen els preus per hora en els plecs de condicions dels concursos públics. Per a Cristóbal Valderas, president de Clece, «no hi ha dubte que l’ajuda a domicili és un servei públic. Una altra cosa és la gestió, que pot ser directament o indirecta, en mans d’empreses privades. En el cas de Clece, hi aporta eficàcia, redueix els costos i suposa més innovació tecnològica».

Francisco Javier Márquez, alcalde de Jaén, va destacar la necessitat de comptar amb més mitjans econòmics i humans per al servei d’ajuda a domicili, atesa la situació de l’envelliment de la població al nostre país. El col·loqui va congregar representants de l’Administració Pública, l’empresa privada i agents socials com són: Mª Eugenia Valdivieso, diputada d’Igualtat i Benestar Social de Jaén; Francisco Cantero, secretari general de CCOO de Jaén; Manuel Salazar, secretari general d’UGT a Jaén, i Cristóbal Valderas Alvarado, president de Clece.

Francisco Cantero, secretari general de CCOO de Jaén, va posar l’accent en la necessitat que «es doti la dependència amb més partida pressupostària. Que no es converteixi en un nínxol de precarietat. Les treballadores són àngels de la guarda de les persones grans i moltes vegades estan tapant amb recursos propis el que no els dóna la llei».

En aquesta mateixa línia argumental, Manuel Salazar, secretari general d’UGT a Jaén, va parlar dels baixos preus estipulats en els plecs: «A 12 euros per hora, és impossible que es pugui donar un servei de qualitat. Empreses com Clece es retiren de concursos quan el preu és precari i apareixen empreses pirata que ofereixen un mal servei».

«Si en un plec si fa una licitació que està per sota dels costos del servei, estem, com a mínim, davant d’una mala praxi», va comentar Cristóbal Valderas. En aquest sentit, el debat està en les dificultats, en molts casos, per millorar les condicions dels treballadors: «No podem aprovar lleis que no podem finançar. 80 persones al dia moren amb la llei de dependència aprovada i sense haver rebut l’atenció adequada. Per això cal enfrontar-se a la pregunta de si es complirà la llei o si cal canviar-la».

De la seva banda, Mª Eugenia Valdivieso, diputada d’Igualtat i Benestar Social de Jaén, va destacar el SAD com un dels serveis més importants que gestiona la diputació provincial i va apuntar la necessitat de la feina conjunta de les administracions per millorar els sous dels treballadors d’aquest servei i dotar-lo amb més recursos.

Un altre tema sobre els quals es van debatre va ser el de les diferències salarials dels treballadors del SAD segons la comunitat autònoma, amb dades sobre la taula com les diferències del preu per hora al País Basc, 30 euros, davant dels 13 euros que es paguen a Andalusia. Tots els participants en el fòrum van coincidir en la necessitat de treballar per una equiparació salarial en tot el país i per millorar les condicions dels treballadors. El conveni nacional d’ajuda a domicili és on es recullen els salaris d’ajuda a domicili. I, com va apuntar Cristóbal Valderas, aquest any per primera vegada Clece participa en la negociació d’aquest conveni.

De la mateixa manera, tots els participants van concloure el debat reafirmant la necessitat de comptar amb més finançament i que els treballadors de SAD tinguin millors condicions laborals, atesa la gran importància d’aquest servei en la societat.