«Cal superar estereotips perquè les persones amb discapacitat tinguin igualtat d’oportunitats amb l’ocupació»

«Cal superar estereotips perquè les persones amb discapacitat tinguin igualtat d’oportunitats amb l’ocupació»

Les taxes d’activitat i atur per a aquest col·lectiu mostren valors clarament negatius en comparació amb el conjunt de la població

La falta d’informació i la inadequació dels candidats als llocs oferts són limitacions que dificulten la contractació de persones amb discapacitat

 

El desconeixement, la inadequació entre perfils i llocs, així com la percepció errònia dels empresaris són les principals limitacions de les persones amb discapacitat per accedir al mercat laboral en igualtat d’oportunitats. Aquesta és una de les principals conclusions extretes del V Fòrum «Clece per la Integració», celebrat dimarts passat sota el lema «Capaços de superar-se» al Teatre Echegaray de Màlaga. El Fòrum, organitzat per l’empresa Clece, ha aplegat diferents actors implicats en la integració laboral de persones amb discapacitat per parlar de les barreres i les oportunitats laborals d’aquest col·lectiu.

L’esdeveniment l’ha inaugurat Francisco Manuel de la Torre Prados, alcalde de Màlaga, que ha agraït, a Clece, l’elecció de Màlaga per a la celebració de la cinquena edició del Fòrum. Com a ponents, ha comptat amb la participació de Francisca Bazalo Gallego, tinenta d’alcalde, delegada de l’Àrea d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Màlaga i esportista paralímpica; Ana María Jiménez Bartolomé, directora tècnica de Serveis Socials i Centres Assistencials de la Diputació de Màlaga; Cristina San Millán Valls, directora del Centre de Valoració i Orientació a Màlaga i regidora delegada d’Accessibilitat de la Junta d’Andalusia; Miguel Ángel de Pedro, coordinador oriental de la Fundació Adecco; Cristóbal Valderas Alvarado, president de Clece; Purificación González Pérez, directora de Recursos Humans de Clece, i Lola Torre Montilla, responsable de Coordinació del SAD de l’Ajuntament de Màlaga. Així mateix, Laura Ramos Núñez i Antonio Bueno Tejado, treballadors amb discapacitat.

La trobada ha posat de relleu la desigualtat de condicions laborals per al col·lectiu de la discapacitat en comparació amb el conjunt de la població. Així, mentre la dada d’atur de la població espanyola, segons les dades del 2014, era del 20,3%, entre la població amb discapacitat, la desocupació se situava en el 32,2%. A més, entre els joves amb discapacitat, la taxa d’atur era del 67,6%. En aquest context, més d’un 81% de les empreses incompleix el contingent d’integració establert per llei del 2% de treballadors amb discapacitat.

Francisca Bazalo Gallego, tinenta d’alcalde, delegada de l’Àrea d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Màlaga i esportista paralímpica, ha assenyalat la inadequació de perfils com una de les causes. «No és fàcil afavorir la integració laboral perquè històricament les persones amb discapacitat no hem tingut accés a la formació adequada. Això ha fet que no hàgim estat preparats per accedir a determinats llocs. Però els temps han canviat i ara cal demanar que no es doni l’oportunitat de conèixer-nos».

De la seva banda, Ana María Jiménez Bartolomé, directora tècnica de Serveis Socials i Centres Assistencials de la Diputació de Màlaga, ha afirmat que, en el cas concret de la Diputació, «se sobrepassa l’obligatorietat legal del 2% de contractació de persones amb discapacitat fins a arribar al 7% i es fomenten mesures positives com ara afavorir la contractació pública de les empreses que, a igualtat de condicions econòmiques, tenen més quantitat de treballadors amb discapacitat».

Cristina San Millán Valls, directora del Centre de Valoració i Orientació a Màlaga i regidora delegada d’Accessibilitat de la Junta d’Andalusia, ha destacat «la bona predisposició d’aquest col·lectiu» a l’hora de buscar feina així com la «prioritat que s’ha de donar a la valoració de qüestions laborals, ja que l’ocupació és clau per a la integració».

Per a Miguel Ángel de Pedro, coordinador oriental de la Fundació Adecco, el desconeixement és una de les principals limitacions. «Allò que és desconegut provoca por i la por provoca rebuig. És molt important aconseguir sintonia entre la persona i el que l’empresa pot oferir».

229 treballadors amb discapacitat a Clece Màlaga

El fòrum s’emmarca en Clece Social, el projecte social la companyia, que s’adreça a col·lectius socialment desfavorits com ara persones amb discapacitat, persones en risc d’exclusió social, dones que pateixen violència de gènere i joves aturats de llarga durada, així com a col·lectius amb necessitats d’atenció especials com ara infants i persones grans. Per a ells, la companyia desenvolupa quatre línies d’actuació: Ocupabilitat, Integració, Sensibilització i Atenció a les persones.

En aquest context, la tasca d’integració laboral duta a terme per Clece ha possibilitat que, actualment, més d’un 9,8% de la seva plantilla procedeixi d’aquests col·lectius. Dels seus 73.852 treballadors a tot l’Estat, 7.300 són d’integració i, més concretament, 5.194 tenen algun tipus de discapacitat. En el cas de Màlaga, Clece compta amb 4.163 treballadors, 327 procedents de col·lectius desfavorits i 229 amb alguna discapacitat.

Antonio Bueno Tejado i Laura Ramos Núñez són dos d’aquests treballadors. L’Antonio, amb discapacitat sensorial per hipoacúsia a l’orella esquerra del 37% sobrevinguda en un accident, treballa com a tècnic de manteniment de l’Ajuntament de Fuengirola. Per a ell «cal veure en la discapacitat un trampolí a l’ocupació. Als 45 anys, la minusvalidesa em va obrir un camp per trobar feina». De la seva banda, Laura Ramos Núñez, també amb discapacitat auditiva sobrevinguda del 65%, ha explicat, a l’auditori, com moltes persones amb discapacitat s’han d’enfrontar al que ella ha encunyat com a «indefensió apresa», o el negatiu efecte que «et repeteixin en nombroses ocasions que no vals i que et pot portar a desistir». Ara, la Laura és auxiliar del SAD de l’Ajuntament de Màlaga a Integra CEE.

«Per aconseguir casos d’èxit com els de l’Antonio i la Laura i arribar a més d’un 9,8% d’integració a la plantilla, cal trencar amb estereotips, veure la capacitats dels treballadors i no les seves discapacitats. No és un procés fàcil, però les companyies grans tenim la responsabilitat d’obrir el camí i eliminar les barreres que ens portin a normalitzar la contractació d’aquest col·lectiu», afirma Cristóbal Valderas Alvarado, president de Clece, que també ha assenyalat «la inclusió de clàusules socials en la contractació pública com una via positiva per afavorir la integració d’aquest col·lectiu». D’altra banda, ha apuntat que «la captació de persones amb discapacitat es fa, fonamentalment, a través de fundacions i associacions, per la qual cosa la col·laboració amb més de 350 entitats és fonamental en el projecte de Clece».

Purificación González Pérez, directora de Recursos Humans de Clece, ha insistit en la necessitat de «trencar barreres i estereotips des de totes les parts implicades. A l’entrevista, el candidat ha d’explicar la seva discapacitat i l’empresa ha de saber els avantatges que té pel fet de contractar-lo. I des de Selecció cal veure que el perfil sigui l’adequat». Altres claus per fer de la integració un projecte durador i sòlid són «l’acompanyament del treballador des de la seva incorporació i el seguiment posterior, així com la sensibilització i implicació de tots els treballadors en el projecte».

Lola Torre Montilla, responsable de Coordinació del SAD de l’Ajuntament de Màlaga, ha ressaltat la importància de la implicació dels companys de treball perquè «l’experiència és molt positiva i al final no aprecies la diferència entre treballadors amb discapacitat i sense».

Sensibilitzar per mobilitzar

Juntament amb la important tasca d’integració, Clece Social fa un esforç notable en la sensibilització sobre la realitat social que viuen aquests col·lectius socialment vulnerables. Per fer-ho, dóna suport a iniciatives socials de tercers, com ara jornades, curses populars o campanyes, alhora que promou iniciatives pròpies. Entre les més destacades, els Premis Compromís, els fòrums-col·loqui per la integració o el portal www.clecesocial.es. Màlaga ha estat la seu de la cinquena edició del Fòrum-col·loqui per la integració, les edicions anteriors de la qual s’han celebrat a Madrid, València, Las Palmas de Gran Canaria i Valladolid, dedicats respectivament a discapacitat, violència de gènere, exclusió i col·lectius socialment vulnerables.

Galería V Foro por la Integración