Profesionalidad y Conducta

Professionalitat i conducta

Clece ha elaborat un document de Principis Ètics en el qual es recullen les pautes d’actuació i conducta que exigeix a tots els seus treballadors.

Com a instrument de comprovació del seguiment d’aquests principis, s’ha habilitat un canal de denúncies perquè els diferents grups amb els quals interactua Clece —treballadors, clients, proveïdors, etcètera— puguin comunicar les seves queixes o denúncies.

Només caldrà que t’hi identifiquis i que hi detallis el motiu de la teva comunicació. Clece garanteix la confidencialitat i es compromet a adoptar les accions adequades en cada cas.

Canal Denúncies

Aquest canal permet que qualsevol persona comuniqui les conductes irregulars en qualsevol de les empreses que formen part del Grup Clece.

Per fer-ho, l’empresa mantindrà una adreça de correu electrònic (canaldenuncias@grupoclece.com) i una adreça postal (Canal de Denuncias, Grupo Clece, calle Quintanavides, 19, 28050 Madrid, España) a través de les quals es podran comunicar incompliments o resoldre dubtes relacionats amb els principis ètics definits per la Direcció.

Perquè es puguin tramitar, les denúncies han de complir els requisits següents:

  • Identificació del denunciant (nom i cognoms)
  • Fets, persona o col·lectiu denunciat.
  • Arguments o proves veraces i precises que suportin la denúncia

Els fets denunciats les rep el Comitè de Seguiment. Aquest estudiarà les denúncies i adoptarà les mesures necessàries, tot garantint, en tot moment, l’estricta confidencialitat del denunciant.

Principis ètics

Ver más

Codi de conducta

Ver más