Clece aporta solucions a mida a tot tipus d’empreses i indústries, tot adaptant els horaris i les tècniques de neteja a cada instal·lació, segons la seva activitat i les seves necessitats particulars, tot això, per aconseguir la satisfacció plena del client i el millor resultat en higiene i desinfecció.

La nostra companyia ofereix subministrament i tractament de residus de contenidors higiènics i de piles, desinfecció, desratització i desinsectació, treballs de neteja en altura, manteniment de les zones annexes a les instal·lacions industrials, dotació d’higiènics i subministrament i manteniment de bacteriostàtics i ambientadors, entre d’altres.

Igualment, per aconseguir el millor resultat en les instal·lacions industrials, fem servir maquinària de darrera tecnologia i productes de neteja respectuosos amb el medi ambient per contribuir a cuidar l’entorn.

528 INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS AMB SERVEIS DE NETEJA