33 DONES I ELS SEUS FILLS AL CENTRE DE PROTECCIÓ DE VALÈNCIA
175 DONES VVG INTEGRADES A LA PLANTILLA EL 2015
9 DONES A LA CASA D’ACOLLIDA DE ZAMORA