Oferim un servei especialitzat d’atenció integral a dones víctimes de violència de gènere. A més de l’acolliment i l’allotjament, tant a les dones que han patit aquesta situació com als seus fills menors, posem, a la seva disposició, assistència psicològica, informació, orientació, assessorament jurídic i laboral i, fins i tot, educació i formació (tallers i cursos).

Conscients de la importància que aquestes persones puguin integrar-se en la societat, a Clece treballem per oferir-los una oportunitat laboral, lluny del seu entorn, on desenvolupar i formar una nova vida. Actualment, més de 165 dones víctimes de violència de gènere han estat integrades laboralment a Clece.

33 DONES I ELS SEUS FILLS AL CENTRE DE PROTECCIÓ DE VALÈNCIA
175 DONES VVG INTEGRADES A LA PLANTILLA EL 2015
9 DONES A LA CASA D’ACOLLIDA DE ZAMORA