Clece compta amb la seva pròpia Central Receptora d’Alarmes (CRA), dotada de les tecnologies més avançades en comunicacions IP, maquinari i programari (Wireless, GSM, GPRS, ADSL i Satèl·lit) i amb accés a la totalitat de dispositius.

La CRA de Clece ofereix un servei de vigilància i control 24x7x365 i dóna suport, també, a la gestió d’alarmes, televigilància, telecontrol i telemetria. Des d’aquí, es monitoritzen, es reben, es verifiquen i es respon als senyals d’alarma i també, si cal, es comunica amb les forces i els cossos de seguretat competents.

100.000 CONNEXIONS DE CAPACITAT
24X7X365
SUPERVISIÓ PERMANENT
3 VIES DE COMUNICACIÓ IP: FIBRA, SATÈL·LIT I 4G