La vigilància i la seguretat dels més petits és el més important en el nostre servei de transport escolar.

Els monitors de Clece acompanyen i cuiden els infants en les rutes escolars tot prestant una atenció especial en la recollida, el trajecte i l’arribada al centre; vetllen, en tot moment, per la seva seguretat i benestar, alhora que fomenten, en els menors, altres valors com l’ordre, la puntualitat, el respecte pels companys i per l’entorn que els envolta.

20.000 ALUMNES AMB OPCIÓ DE TRANSPORT ESCOLAR
80 ALUMNES EN TRANSPORT ADAPTAT