Clece impulsa l’acreditació de les competències professionals de 5.000 treballadors d’atenció sociosanitària a Andalusia

  • És el primer conveni de col·laboració per al reconeixement de l’experiència professional signat per una empresa a Andalusia
  • El nou acord permet l’acreditació de les competències dels treballadors en el servei d’ajuda a domicili de Clece

Madrid, maig 2015. Clece, empresa capdavantera en multiserveis, ha signat un conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Junta d’Andalusia i la Confederació Sindical de Comissions Obreres per acreditar el Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili. D’aquesta manera, Clece es converteix en la primera empresa a Andalusia que compta amb un conveni propi per a la formació dels seus treballadors.

Aquest acord permetrà la convocatòria de 5.000 places de certificació d’acreditacions professionals en aquesta àrea, adreçades als seus treballadors en el sector de la dependència a Andalusia. D’aquesta manera, des de la companyia es facilita la certificació professional dels seus treballadors i es fomenta el benestar de l’equip tot adaptant-se a les noves necessitats que, per llei, van sorgint en aquest col·lectiu.

En aquest sentit, el nou conveni garanteix el compliment de l’article 8 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i formació professional, que regula el reconeixement, l’avaluació, l’acreditació i el registre de les qualificacions professionals i pel qual tots els auxiliars del servei d’ajuda a domicili (SAD) han d’acreditar les seves competències professionals. Aquesta acreditació s’aconsegueix amb les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de les vies no formals de formació. Per fer-ho, s’estableix un sistema que comprèn tres etapes: l’assessorament, l’avaluació i el registre de les unitats de les competències que hagin superat els participants.
Amb la finalitat de complir els objectius d’aquest conveni, Clece farà una gran inversió econòmica i humana, i posarà, a la disposició dels auxiliars del SAD, experts assessors que afavoriran, en la mesura del possible, la consecució del Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.

Aquest acord suposa un gran avanç per a tot el col·lectiu d’auxiliars del servei d’ajuda a domicili, ja que un alt percentatge d’aquest grup encara no disposa de la certificació. «La signatura d’aquest conveni mostra el compromís de Clece no només amb l’atenció a les persones, sinó també amb l’afany d’aconseguir el millor per a la seva plantilla», afirma Gabriel Vázquez, responsable de Recursos Humans de Clece a Andalusia.